Om oss

VoltAir är luftbehandlingsaggregatet som levererar marknadens bästa återvinning av tempererad luft i fastigheter (FTX). Hemligheten bakom den högeffektiva återvinningen ligger i en patenterad värmeväxlare med unika egenskaper som ger användaren ett långt, ekonomiskt och bekymmersfritt ägande. Värmeöverföringen sker utan överföring av lukter och partiklar mellan till- och frånluften, vilket bidrar till ett gott och hälsosamt inomhusklimat.

VoltAir aggregat finns bland annat installerat i bostäder, kontor, skolor, sjukhus, vårdinrättningar och industrier med goda referenser och resultat. Aggregaten finns för flöden från 0,2 m³/s och uppåt och kan levereras med integrerad styr eller förberedd med plint för att på ett enkelt sätt anslutas till den styr som din organisation använder. Aggregatets enkla uppbyggnad med få komponenter och rörliga delar ger hög servicevänlighet och leverans i platta paket gör det enkelt att få aggregaten på plats. VoltAir är en svensk kvalitetsprodukt.

VoltAir är ett unikt ekonomi-, miljö- och hälsokoncept för luftväxling i fastigheter med mekanisk till- och frånluft. Den beprövade tekniken har lång livslängd och högeffektiv återvinning av energi ur frånluften, vilket resulterar i god driftsekonomi över tid.

VoltAir tillverkas i Torsby med marknadsföring och försäljning i Stockholm. Vi strävar ständigt efter att utvecklas som företag och möta marknadens nya krav på  ansvarstagande ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Vår produkt är marknadsledande när det gäller kombinationen ekonomi, miljö och hälsa. En god driftsekonomi, låg miljöpåverkan och ett gott hälsosamt inneklimat.

VoltAir erbjuder ett brett produktsortiment av luftbehandlingsaggregat, fläktrumsväggar och inspektionsluckor. Vi ser en fortsatt positiv trend i marknadens vilja att energieffektivisera och ska även i framtiden, genom ständig utveckling, vara det självklara valet för våra kunder.

Historik

Tekniken som VoltAir®  baseras på har varit känd och beprövad i mer än 25 år. När VoltAir skapades år 2006 samlades kunnande och kompetens  kring tekniken och en ny produkt var född.

Ett omfattande utvecklingsarbete inleddes och testanläggningar togs i drift. 2006 installerades de första aggregaten av typ "VSI", och under 2007 kom uppföljningen med aggregatserien "VSM". 2008 kom succén "VSE", vilken tog VoltAir till en helt ny nivå. Statens Teknologiska Institut "SP"-verifierade 2009 produktens tekniska prestanda och serieproduktion inleddes.

I början av 2010 utökades produktionen med en helt ny lina och de första aggregaten installerades utanför Sverige.

 
 
 

VoltAir efterfrågar just nu ytterligare en driven och initiativrik Teknisk Säljare.
Klicka på bilden för att läsa annonsen!