Strömlinjeformning av produktutbudet

2021-05-19

Som ett led i vår strävan att optimera vårt produktsortiment genomför vi under andra halvan av 2021 en övergripande översyn av produktportföljen.

Vi kommer att öka vårt fokus på enhetsaggregaten i ZPAZE-sortimentet och samtidigt fasa ut enhetsaggregaten i ZIZE-sortimentet. Genom detta kommer vi att säkerställa en stark vidareutveckling av våra produkter och tjänster i en snabbare takt med fortsatt fokus på hållbarhet, driftsäkerhet och kvalitet.

ZIZE-sortimentet kommer därmed helt och hållet att inriktas på kundanpassade luftbehandlingsaggregat (ZIZE-S) som platsmonteras ute på fält.

De produkter som kommer att fasas ut är ZIZE-I, ZIZE-IA och ZIZE-T. Produktionen av dessa produkter kommer att avslutas 31 december 2021. Generellt ersätts enhetsaggregaten i ZIZE-serien av ZPAZE-CF som finns i både inomhus- och utomhusutföranden. I förekommande fall där vi tillsammans med kunder har pågående projekt och offererade lösningar baserade på ZIZE-I, -IA och -T med planerade leveranser efter årsskiftet kommer vi att föra en tät och lösningsorienterad dialog.