ZIZE-IA Modulaggregat

För luftflöden från 2,0 till 9,0 m³/s

Produktbeskrivning
ZIZE-IA serien är utvecklad för bästa möjliga livscykelkostnad och driftsäkerhet. Hjärtat i enhetsaggregaten är vår egenutvecklade dubbla korsströmsvärmeväxlare PolyCross®. Vid balanserade luftflöden möjliggör värmeväxlaren en temperaturverkningsgrad upp till 95%. Dessutom minimeras behovet av avfrostning avsevärt tack vare värmeväxlarens storlek, växlarmaterialets låga ytråhet och hydrofoba egenskaper. Färre avfrostningar resulterar naturligtvis i lägre energianvändning. Värmeväxlarens storlek och volym innebär att luften strömmar laminärt genom växlaren i princip hela luftflödesområdet. Detta gör att temperaturåtervinningen fungerar mycket bra även vid mycket låga luftflöden vilket är optimalt för ett VAV- eller DCV-system. Fläktarna är baserade på EC-teknik och resultatet som helhet ger en mycket bra LCC-kalkyl och minimal miljöpåverkan.
Aggregaten är till 100% anpassade för smidiga platsmontage. Ett platsmontage kan ha stort värde då delarna kan transporteras in genom en dörröppning ända ner till 600 mm. Detta gör att utrymmen som annars inte är aktuella kan nyttjas utan att behöva göra fysiska ingrepp i exempelvis fasader och yttertak. Framförallt är detta mycket fördelaktigt i ROT-projekt.
Applikationer
Den dubbla korsströmsväxlaren har helt skilda luftströmmar och lämpar sig därför bra i alla typer av byggnader och i synnerhet där luktöverföring ej får förekomma.

Exempel på lämpliga byggnadsobjekt:
• Bostäder
• Kontor
• Hotell
• Sjukhus
• Skolor

ZIZE-IA är i grundutförande anpassat främst till installationer inomhus med placering i fläktrum. Vid behov kan utföranden för andra placeringar erbjudas.
Funktioner & tillbehör
Förutom de självklara funktionerna som till- och frånluft, värmeväxling och filtrering finns ett antal funktioner att tillgå.

Här följer några exempel:
• Höger- eller vänsterutförande (Valbart)
• Sido- eller toppanslutning avluft (Valbart)
• Avfrostningsfunktion ACDD – En egenutvecklad styrfunktion som följer med vår styrutrustning Climatix (Valbar)
• Brandfunktion/förbigång filter – Spjäll som öppnas vid brand vilket ger frånluften fri passage förbi filtren (Förvald – kan väljas bort)
• Luftvärmare (vatten)
• Luftkylare (vatten)
• Olika filterklasser
• Avstängningsspjäll
• Styrutrustning Climatix tryck- eller flödesstyrning
• Plintlösning exklusive styrutrustning men inklusive insatsmaterial (givare, ställdon, kablage…)
• Och mycket mer…

Dimensionering och konfiguration
För att hitta den storlek som passar just dig och ditt projekt bäst använder du vårt användarvänliga aggregatvalsprogram som du kan ladda hem här. I programmet kan du välja till både funktioner och tillbehör efter behov.
Om du trots den stora flexibiliteten inte når ända fram till din ideallösning eller behöver hjälp – kontakta oss på VoltAir så hjälper vi till.

Dokumentation
Relevant dokumentation för ZIZE-IA serien hittar du här.

Värmeväxlare
Hjärtat i systemet är en korsströms plattvärmeväxlare i PolyCross med hög resistens mot smuts och ispartiklar och en temperaturverkningsgrad på 90 % vid normflöde.

EC-fläktar
Energieffektiva till- och frånluftsfläktar med den senaste EC-tekniken. Fläkthjul med hög verkningsgrad och låg ljudalstring.

Filter
Tilluftsfilter ePM1 65% (F7), och frånluftsfilter ePM10 60% (F5) ingår i alla enhetsaggregat.

Bypasspjäll
Alla aggregat är utrustade med bypasspjäll på både tilluften och frånluften för optimal reglering av värmeväxlingen.