ZIZE-T Enhetsaggregat i takutförande

För luftflöden från 0,3 till 1,8 m³/s


Produktbeskrivning

ZIZE-T serien är helt och hållet utvecklad för takmontage för att på ett så estetiskt sätt som möjligt smälta in i fastighetens yttre design. I normalfallet sänks aggregaten ned halvvägs genom fastighetens yttertak. Detta gör att en så liten del som möjligt av aggregatet blir synligt vilket ger en låg profil och diskret installation.
Precis som övriga ZIZE-serier är även ZIZE-T utvecklad för bästa möjliga livscykelkostnad och driftsäkerhet. Hjärtat i aggregaten är vår egenutvecklade dubbla korsströmsvärmeväxlare PolyCross®. Vid balanserade luftflöden möjliggör värmeväxlaren en temperaturverkningsgrad upp till 95%. Dessutom minimeras behovet av avfrostning avsevärt tack vare värmeväxlarens storlek, växlarmaterialets låga ytråhet och hydrofoba egenskaper. Färre avfrostningar resulterar naturligtvis i lägre energianvändning. Värmeväxlarens storlek och volym innebär att luften strömmar laminärt genom växlaren i princip hela luftflödesområdet. Detta gör att temperaturåtervinningen fungerar mycket bra även vid mycket låga luftflöden vilket är optimalt för ett VAV- eller DCV-system. Fläktarna är baserade på EC-teknik och resultatet som helhet ger en mycket bra LCC-kalkyl och minimal miljöpåverkan.
Aggregaten levereras fabriksbyggda och lyfts direkt på plats som kompletta enheter.

Applikationer
Den dubbla korsströmsväxlaren har helt skilda luftströmmar och lämpar sig bra i alla typer av byggnader och i synnerhet där luktöverföring ej får förekomma. ZIZE-T är används främst till flerbostadshus men kan naturligtvis användas i andra applikationer då förutsättningarna är de rätta.
Funktioner & tillbehör
Förutom de självklara funktionerna som till- och frånluft, värmeväxling och filtrering finns ett antal funktioner att tillgå. Här följer några exempel:

• Höger- eller vänsterutförande (Valbart)
• Taklutningsriktning (Valbart)
• Isoleringsmaterial i hölje – mineralull eller EPS (Valbart)
• Avfrostningsfunktion ACDD – En egenutvecklad styrfunktion som följer med vår styrutrustning Climatix (Valbar)
• Brandfunktion/förbigång filter – Spjäll som öppnas vid brand vilket ger frånluften fri passage förbi filtren (Förvald – kan väljas bort)
• Luftvärmare (vatten)
• Luftkylare (vatten)
• Olika filterklasser
• Avstängningsspjäll
• Styrutrustning Climatix tryck- eller flödesstyrning
• Plintlösning exklusive styrutrustning men inklusive insatsmaterial (givare, ställdon, kablage…)
• Och mycket mer…

Dimensionering och konfiguration
För att hitta den storlek som passar just dig och ditt projekt bäst använder du vårt användarvänliga aggregatvalsprogram som du kan ladda hem här. I programmet kan du välja till både funktioner och tillbehör efter behov.
Om du trots den stora flexibiliteten inte når ända fram till din ideallösning eller behöver hjälp – kontakta oss på VoltAir så hjälper vi till.

Dokumentation
Relevant dokumentation för ZIZE-T serien hittar du här.