Ventappen

η - Temperaturverkningsgrad

η-tilluft

η = (Tilluft - Uteluft) / (Frånluft - Uteluft)

η-frånluft

n = (Frånluft - Avluft) / (Frånluft - Uteluft)

Formler för beräkning av temperaturverkningsgraden för återvinningssystemet, för till- respektive frånluften. Fyll i de kända värdena och tryck ”beräkna” för den okända som ska räknas ut.

P - Effektbehov

Värma luft

P = 1.2 * ΔT * q

Olika η

P = 1.2*q*(Tilluft-(η*(Frånluft-Uteluft)+Uteluft))

Formler för beräkning av värmeeffekt för en viss temperaturökning. "Olika η" används för att jämföra värmebehovet vid olika temperaturverkningsgrad hos återvinningssystemet.

Fyll i de kända värdena och tryck ”beräkna” för den okända som ska räknas ut.

q, v - Flöde, hastighet

Cirkel

q = A * v

Rektangel

q = A * v

Arean av en cirkel = π * r2
Formel för beräkning av hastighet eller flöde genom ett visst tvärsnitt.

Fyll i de kända värdena och tryck ”beräkna” för den okända som ska räknas ut.

Fläktlagar

q1 / q2 = (p1 / p2)1/2

P1 / P2 = (p1 / p2)3/2

Fläktlagarna används för att beräkna inverkan på flöden om trycket i systemet ändras respektive beräkna hur effekten hos fläkten ändras när trycket ändras i systemet.

Fyll i de kända värdena och tryck ”beräkna” för den okända som ska räknas ut.

K-faktor

q = k * √p

Formel för beräkning av flöde över en komponent, t ex en fläkt, om k-faktorn och mättrycket är känt. Enhet för flödet samma som för k-faktorn. Mättrycket anges i Pa.

Fyll i de kända värdena och tryck ”beräkna” för den okända som ska räknas ut.

Felaktigt värde i något fält, kolla och försök igen.